MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA V SUŠICI

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA V SUŠICI

Web: https://www.mestosusice.cz/susice/atraktivity.asp

V okolí: Kaple Anděla Strážce, Židovské hřbitovy, hřbitovní kostel Panny Marie, Muzeum Šumavy a sušický mechanický betlém, Památník Odboje a mnoho dalšího

Foto: Historické centrum města Sušice

Zveme Vás na pravidelné pondělní prohlídky města Sušice určené pro individuální návštěvníky v době od 5. července do 30. srpna 2021.

I. Městský okruh - po levém břehu řeky Otavy
Začátek prohlídky v 10:00 hodin před radnicí
(Kámen neštěstí, Sušický mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž)

II. Městský okruh - po pravém břehu řeky Otavy
Začátek prohlídky ve 14:00 hodin před radnicí
(Křížová cesta, kaple Anděla Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny Marie, děkanský kostel sv. Václava)

Foto: Historické centrum města Sušice

PROHLÍDKY JSOU ZDARMA

Prohlídky se budou konat v souladu s vládními protiepidemickými nařízeními.

Více informací naleznete zde

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje