O NÁS

Destinace Sušicko

Lokální destinace Sušicko vznikla v lednu 2021 a nabízí jedinečnou možnost propojení spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Destinaci tvoří město Sušice spolu s osmi obcemi spolku Lamberská stezka a podnikateli, kteří působí na Sušicku v cestovním ruchu. Destinační organizací je Destinace Sušicko, z. s. se sídlem Poštovní ulice 10, 342 01 Sušice.

Naše vize

Cílem lokální destinace Sušicko je vytvoření spolehlivé, aktivní a jednotící platformy pro rozvoj cestovního ruchu v nejbližším okolí města Sušice, kde se prolíná prostor centrální Šumavy a jejího předhůří. Tato platforma působí jako vyvažující prostor, hájící zájmy šetrného cestovního ruchu, zájmy těch, kteří v něm podnikají a zájmy místních obyvatel, kteří v daném území žijí.

Vymezení území

Území není striktně vymezeno pevně danou hranicí. Za území destinace považujeme oblast mezi Sušicí, Horažďovicemi a Kašperskými Horami. Částečně lze také za území Sušicka považovat oblast vymezenou třemi šumavskými hrady Kašperk – Rabí – Velhartice.

Protože se jedná o lokální destinaci, není nutné území naprosto přesně stanovit. Naší charakteristikou je to, že se destinace nachází ve zcela těsném podhůří centrální Šumavy. Region je kopcovitý, protkaný množstvím malých a málo známých památek. Ideální na cykloturistiku a pěší turistiku. V případě dobrých sněhových podmínek se nabízí neomezené běžkařské možnosti (trasy strojově na Sušicku neupravené); lyžařský vlek je tu jediný – Nezdice na Šumavě.

Výbor destinace:

  • Pavel Javorský - předseda
  • František Švelch - místopředseda
  • Ing. Lukáš Hamák - člen výboru
  • Jan Kavale - člen výboru
  • Ing. Karel Sedlecký - člen výboru

Manažerka destinace:

Mgr. Veronika Kočí

+420 606 276 101
destinace@susicko.cz
Veronika Kočí

 

Foto: Vymezení území destinace Sušicko

MAPA V PDF

K 13.9.2021 byla lokální Destinace Sušicko z. s. certifikována v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu České republiky.

NÁHLED NA CERTIFIKÁT

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje