ZA KNĚŽNOU KÁČOU

ZE SUŠICE ZA KNĚŽNOU KÁČOU DO ŽIHOBEC

Počet km: 11 km

Obtížnost: nenáročná trasa, pouze náročnější stoupání ze Sušice na Rok. Vhodné pro výlet s většími dětmi.

Terén: asfalt, polní cesty

Sušice – Rok – Kotálovské Dvory - Kadešice – Rozsedly – Žihobce

Vydejte se za příběhem prosté dívky Kateřiny, která se provdala za samotného knížete! Ze Sušice vystoupáme na Rok a odsud pokračujeme okolo kaple s krásnými výhledy na Žihobecko a Pošumaví venkovskou krajinou přes Kotálovské Dvory do Kadešic. Dojdeme přes Rozsedly do Žihobec, kde stojí za to navštívit muzeum Lamberské stezky v zámku a anglický park s dětským hřištěm, galerii Netopýr nebo Finské centrum Stella Polaris. V Žihobcích najdete také rekreační areál s koupalištěm a občerstvením.

Foto: Naučná stezka v Žihobcích

 

Zajímavosti:

Sušice – historické centrum města

Rok – kaple Panny Marie

Žihobce – muzeum Lamberská stezka, galerie Netopýr, Finské centrum Stella Polaris, NS Netopýřím parkem

 

Služby na trase:

Mnoho možností občerstvení v Sušici, pak až v Žihobcích - rekreační areál TJ (v letním období)

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje