PŘIDEJTE SE

Staňte se i Vy naším partnerem

Proč spolupracovat s destinací Sušicko?

 • Participace na rozvoji CR v regionu Sušicka, na tvorbě značky, marketingového mixu destinace

 • Účast na společné práci obcí, zájmových spolků a sdružení a podnikatelských subjektů se společným zájmem; možnost setkávání v rámci pracovních skupin

 • V případě členství možnost spolurozhodovat o konkrétních krocích v činnosti destinace Sušicko díky hlasovacímu právu

 • Možnost spoluúčasti na společných projektech, na projektech nadregionální, přeshraniční úrovně

 • Možnost vzdělávání

 • Získávání statistických dat a možnost přizpůsobení nabídky aktuálním trendům

 • Účast na veletrzích

 • Spoluúčast na tvorbě produktů CR, balíčků, zážitků a služeb

 • Možnost využití prezentace na webu susicko.cz a využití e-shopu

 • Propagace aktivit v rámci mediálních kampaní, PR

 • Možnost využití dotačních titulů

Možnosti spolupráce s Destinací Sušicko a více informací o našich projektech, vizi a činnosti spolku naleznete v tomto dokumentu.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje